Företagspolicy

Vagnvägen Bygg AB strävar efter att vara det ledande lokala byggföretaget i Varberg med hela Halland som verksamhetsområde. Vi står för framtidsvisoner.

Vi vill bygga/utföra entreprenader som skapar mervärden för våra kunder, leverantörer och oss själva. Vår ambition är att prioritera hållbar utveckling och god miljösyn.

Kvalitetspolicy

Vår helhetssyn på kvalitet avser våra produkter och tjänster. Genom ständig utveckling, korta beslutsvägar och nära samarbete med våra kunder, och med gemensamt ansvar för alla i företaget ger vi våra kunder den kvalitet de vill ha i varje enskilt projekt.

Vi levererar rätt produkt i rätt tid i enlighet med kundgemensam planering.

Detta når vi genom att alla från ledning till den enskilde yrkesarbetaren aktivt tar del av för projekten upprättade kvalitetsplaner. Det operativa ansvaret finns hos respektive platschef. Besluten skall tas där frågorna finns, korta besluts vägar är en viktig del i vår kvalitetsprocess.

Projektanpassning

För varje enskilt projekt tas det fram en kvalitetsplan i samråd med beställaren. Egenkontroll i form av projektstyrda checklistor används på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöplan

För varje arbetsplats upprättas och anslås en arbetsmiljöplan.

Organisation

Företagets kvalitetsansvarige är Patrik Eriksson, för varje projekt utses en på byggarbetsplatsen lokalt kvalitetsansvarig, normalt platschefen.

 

                                                                                                                

KONTAKTA OSS: Vagnvägen 6, 432 32 Varberg, Telefon: 0340-67 54 20, E-post: info(@)vagnvagensbygg.se

vagnvagen logo